خودرو بر هیدرولیک

یکی دیگر از محصولات تولیدی توسط شرکت آرکا آسانبر طراحی و ساخت انواع ماشین بر های هیدرولیکی می باشد