پاوریونیت

آسانسور های هیدرولیک دارای بخشی بنام پاوریونیت یا پاورپک می باشند. وظیفه این بخش تامین نیروی لازم جهت حرکت آسانسور هیدرولیک می باشد. بخش پاوریونت خود نیز از بخش های زیادی تشکیل شده است این بخش شامل یک مخزن روغن هیدرولیک می باشد همچنین دارای شلنگ ها اتصالات مربوطه بخش کاهش دهنده صدا یا سایلنسر و همچنین دارای بخش لرزشگیر تابلو برق و گرمکن روغن و سایز بخش های دیگر می باشد.

عملکرد پاور یونت که وظیفه به حرکت درآوردن آسانسور هیدرولیک می باشد به این شکل می باشد که این بخش دارای یک الکتروموتور می باشد که با استفاده از نیروی برق پمپ را به حرکت در آورده و پمپ هیدرولیک روغن را به حرکت درمی آورد و این جریان ایجاد شده توسط شیرهای کنترل کننده و به سمت جک هیدرولیک انتقال داده می شود نیروی حرکتی ایجاد شده باعث بالا رفتن کابین آسانسور می شود. در مسیر معکوس این حرکت شیرکنترل عمل می کند و راه حرکت روغن به سمت مخزن روغن را باز می کند و روغن داخل جک تخلیه و باعث حرکت معکوس می شود

قیمت پاوریونیت هیدرولیک

قطعات تشکیل دهنده پاوریونیت هیدرولیک

قطعات تشکیل دهنده پاوریونیت هیدرولیک